Villany- és vízvezetékszerelők felelősségbiztosítás

jogi háttér


219/2017. számú kormányrendelet a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásba vételéről szól, és kötelezővé teszi a nyilvántartásba vett szakemberek számára, hogy kötelező felelősségbiztosítást kössenek az alábbi tevékenységekre:

 

  • villamos energia hálózatra saját beruházás keretében történő csatlakozás során csatlakozó-berendezés létesítése és kivitelezése (fázisonként legfeljebb 100 A túláramvédelmi szervvel védett és 1000 V feszültségszintet meg nem haladó csatlakozó-berendezésre);

  • villamos energia hálózatra saját beruházás keretében történő csatlakozás során csatlakozó-berendezés létesítése és kivitelezése (feszültségszint korlátozása nélkül).


A 220/2017. számú kormányrendelet pedig a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról szól, és szintén kötelezővé teszi számukra, hogy kötelező felelősségbiztosítást kössenek a jogszabályban meghatározott tevékenységekre:

 

  • ivóvíz-bekötővezeték építése, kivitelezése;

  • szennyvíz-bekötővezeték építése, kivitelezése.

A jogszabályok a biztosítási összeget 1.000.000 Ft határozták meg mindkét tevékenységi kör esetén, a felelősségbiztosításra vonatkozóan azonban egyéb előírás nincs.


Így az által kínált Általános felelősségbiztosítás gáz, víz, villanyszerelés tevékenységi körre kötve megfelel a jogi szabályozásnak.