adatkezelési tájékoztató

Név  
Üzenet  

 

 

 

A jelen adatkezelési tájékoztató keretében, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Adatvédelmi Rendelet)

alapján tájékoztatjuk Önt, mint érintettet arról, hogy az Ön személyes adatait hogyan és milyen célokkal kezeljük.

 

A személyes adatok kezelője:     Sziszarisk Bt.

A társaság székhelye:                   2030 Érd Kőműves utca 6.

Cégjegyzékszáma:                        13 06 054718

Adószáma:                                       21073678213

 

 

Amennyiben nem járul hozzá adatainak tárolásához, és kezeléséhez illetve módosítani, helyesbíteni, zárolni szeretné, egyebekben tájékoztatást kérne adatai kezeléséről, úgy kérjük, jelezze ezt felénk telefonon vagy e-mailben.